Till dig

file9781262911668

Vår relation

Mitt mål är att samarbetet med kunderna ska vara långvarigt. Jag vill förstå vad du verkligen behöver och hur din verksamhet fungerar. Istället för en relation som kund och leverantör ser jag det som att vi är samarbetspartner som strävar efter att resultatet ska bli det bästa möjliga. För att vårt samarbete ska vara smidigt vill jag gärna ge några tips inför översättning av dina texter:

  • Bra framförhållning är en genväg till den bästa översättningen. :-
  • Ha gärna någon inom företaget som är ansvarig för översättning och som kan svara på frågor och vara en direktkontakt för översättaren.
  • Ge gärna översättaren tillgång till eventuella ordlistor eller annat referensmaterial.
  • Vilket är syftet med översättningen? Är budskapet det viktiga eller ligger tyngdpunkten på stilen och känslan i texten?

Jag ser fram emot att lära känna dig och din verksamhet och inleda ett trevligt och givande samarbete!