Sagt av kunder

Sasha har levererat översättningar till TLT i första hand inom IT-området.Green Apple on Books

Hennes leveranser har genomgående varit punktliga och enligt angivna instruktioner. Sasha har snabbt tagit sig an ny information och ställt relevanta frågor till våra projektledare under projektens gång. Vidare har Sasha visat att hon förstår sig på IT och har de kunskaper som krävs för att framgångsrikt översätta IT-texter.

Mika Torndahl

VD

TLT Documents AB

 

Working in translation as a Project Manager is stressful and requires a lot of juggling. Clients need to be satisfied first but translators need to be treated fairly and with respect. As I rely heavily on freelance translators, it is important for me to find people who I can trust to deliver high quality work on time, if not a little early.

Sasha Branner is one of the freelance translators I prefer to contact first. When working with Sasha, her professional attitude and approach to assignments shines through. She is not afraid to ask questions when the text is unclear and is thorough in making sure that the terminology is correct and that the correct message comes through. She understands the importance of deadlines and plans accordingly. She is good at assessing the amount of work she can take on within a limited time, a trait that is often overlooked by translators.

With many of my deliveries going to Swedish clients it is important that I deliver flawless documents. For this reason, I only work with the trustworthy translators and I consider Sasha to be one of my most reliable.

Elisabeth Lundhagen

Project Manager

Tranflex AB

 

Som projektledare inom översättning är det viktigt att ha ett nätverk av duktiga och pålitliga översättare runt omkring sig. Sasha är en av dem som jag har jobbat med längst inom branschen och som jag vet alltid levererar högkvalitativa översättningar på utsatt tid. Sasha har dessutom en utmärkt förståelse för texterna hon arbetar med och hon är noga med både ämnesresearch och granskning av sina egna texter. Sasha är dessutom alltid mycket hjälpsam och flexibel i situationer som kräver omstrukturering av projekt och deadlines, vilket är mycket uppskattat hos oss på STP.

Linda Diaz

Senior Account Linguist

Sandberg Translation Partners Ltd