Priser

file0001176600352

Modell för prissättning

Jag debiterar översättning och lokalisering per antal ord i källtexten. Priset per ord kan variera något beroende på språkkombination, ämnesområde, svårighetsgrad och leveranstid. För texter under 250 ord debiterar jag en minimitaxa.

 För korrekturläsning, textgranskning och efterarbetning med texten debiterar jag per timme. Minimikostnaden är en timmes arbete.

Innan jag kan ge en offert för pris och leveranstid behöver jag göra en bedömning av texten. Mejla din text så återkommer så snart som möjligt med en offert!