Lokalisering

file0001072832806

Vad innebär lokalisering?

När man talar om lokalisering handlar det om att anpassa texten till den nya kulturen, målkulturen. Du vill självklart att budskapet på din översatta webbplats ska nå målgruppen på rätt sätt. Det kan jag hjälpa dig med.

Som översättare och lokaliserare arbetar jag med mitt modersmål svenska, som målspråk. Där har jag känslan för språket och kulturen för att just lokalisera rätt och anpassa både språk och stil efter din målgrupp.

Jag hjälper dig att nå fram till den avsedda gruppen med de rätta orden!