Korrekturläsning och textgranskning

file000329911642

Korrekturläsning

När jag korrekturläser granskar jag din text och korrigerar sådant som stavfel, syftningsfel, interpunktion, särskrivningar osv. Din text blir språkligt korrekt och konsekvent.

Textgranskning

Textgranskningen innebär mer arbete med texten. Jag korrekturläser men tittar även på ordval, stil, sammanhang osv. Är texten anpassad för målgruppen?

När vi visar respekt för språket visar vi även att vi respekterar våra kunder, anställda och samarbetspartner. Det ger vårt budskap trovärdighet.